Activiteiten 2020

Per 31 december 2020 heeft de stichting 8 AED's en 7 buitenkasten in eigendom die allemaal in het 24/7 netwerk geplaatst zijn.Voor 13 partijen, allemaal AED eigenaar van een of mee 24/7 AED's, verzorgen onze vrijwilligers het onderhoud op basis van de kostprijs van de materialen.

In 2020 vond geen uitbreiding van het AED netwerk plaats omdat dit gezien de dekking en spreiding niet echt nodig was. De voorbereiding voor een 24/7 AED voorziening voor de nieuwe woonwijk "Indie" is  i.s.m. de Vereniging van Eigenaren Bleekerij en Ververij in volle gang. Voor de aanschaf van de AED en buitenkast zijn 2 sponsoren gevonden, en de VvE draagt de kosten van aansluiting aan het wooncomplex "Ververij". Wij verwachten de voorziening medio mei '21 operationeel te hebben.

De vervanging van de  verouderde AED's van 2009 / 2010 vordert gestaag. In 2020 werden er 3 vervangen en er zijn voor zit doel nog 3 op voorraad.

Daarnaast vonden 24 onderhoudsacties plaats zoals vervanging van elektroden en/of batterijenof tussentijdse controles. Aan buitenkasten waren 3 reparaties nodig.Alle AED's waarvoor onze stichting verantwoordelijk is worden voor het begin van de winter gecontroleerd en getest.Daarnaast worden telefoonverbindingen van 10 buitenkasten jaarlijks geupdatet.

Door de Covid Pandemie werden alleen in februari en begin maart enkele cursussen gegeven. Tijdens de les gegeven wij ook voorlichting over het het functioneren als burgerhulpverlener en wij stimuleren mensen zich aan te melden bij HartslagNU. Tijdens onze lessen wordt  daarom ook geoefend met het openen, uitnemen en sluiten van een buitenkast.

Burgerhulpverleners waarvan het certificataat sinds maart 2020 verlopen is, blijven bij HartslagNU geregistreerd en "op actief" staan totdat het weer mogelijk is om reanimatiecursussen te volgen.

Helaas konden wij vanwege de Covid Pandemie in 2020 geen bijeenkomst organiseren met onze partners van het AED Platform. Uiteraard hebben wij wel op de gebruikelijke wijze samengerwerkt om het 24/7 netwerk in Almelo in stand te houden. . 

Banksaldi 31-12-2020
Rek. Courant       3.724,- 
Spaarrekening   23.009,-
Voorraad AED's     3.744,-
Totaal   30.477,-

Toelichting reserves: depot's derden 5633; Res. kasten en o.h. 4000; Idem projecten 2500; idem vervanging AED 7500; algemeen 7.100.