Welkom bij AED Hulpverlening Almelo

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand. Mensen hebben de beste overlevingskans als binnen 6 minuten met reanimeren wordt begonnen.  Hoe eerder de AED wordt ingezet, des te beter!

Speciaal getrainde vrijwilligers uit de buurt (burgerhulpverleners) zijn belangrijk voor deze vorm van "24/7 reanimatie hulpverlening". Daarnaast moeten er natuurlijk voldoende AED’s beschikbaar zijn om deze levensreddende handelingen te kunnen uitvoeren.

April 2018 stonden in Almelo 1270 burgerhulpverleners geregistreerd. Deze vrijwilligers hebben zich aangemeld bij landelijke oproepsysteem van HartslagNU. Dit zijn de mensen die, in afwachting van de komst van de ambulance, opgeroepen kunnen worden om zo snel mogelijk te beginnen met reanimeren en/of de aangewezen AED op de plaats van het slachtoffer te brengen. 

Voor het in stand houden van dit oproepsysteem  bestaat sinds 2009 de Stichting AED hulpverlening Almelo, die volledig bestaat uit vrijwilligers. Als bestuur blijven wij ons inzetten om het huidige 24/7 AED netwerk in Almelo in stand te houden en te verbeteren. De Stichting verleent ook ondersteuning aan instellingen / verenigingen in Almelo die een AED willen aanschaffen. Mensen uit Almelo die graag zo’n AED in de buurt willen hebben kunnen bij onze stichting terecht voor informatie en ondersteuning. Daarbij zal altijd eerst aan de hand van de al aanwezige ophaalpunten worden bekeken of uitbreiding echt nodig is.