Beleidsplan

RSIN / KvK nummer

Rsin: 8213.01.317     KvK: 08207084

Doelstelling (conform statuten)

Stichting AED- Hulpverlening Almelo heeft ten doel ten behoeve van de bewoners van Almelo: het aanschaffen en beheren van AED- apparatuur; het geven van training in het gebruik van deze apparatuur; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Toelichting doelstelling

De stichting zorgt voor een goed functionerend 24/7 AED netwerk ten behoeve van alle inwoners van Almelo. Hoofddoel is de gevolgen van een hartstilstand zoveel mogelijk beperken. Hoe? Door snelle inzet van omwonende burgerhulpverleners. Na een 112 melding van een hartstilstand worden zij opgeroepen om in afwachting van de ambulance te starten met de AED reanimatie. Samenwerking tussen de meldkamer en het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNU maakt dit mogelijk. 

Beleid en uitvoering

Onze stichting werkt samen met 7 partijen die verbonden zijn in het AED Platform Almelo. Deze samenwerking biedt ondersteuning bij het in stand houden van het AED netwerk en bijbehorende burgerhulpverleners.

De stichting zorgt voor onderhoud en reparatie aan de bij HartslagNu geregistreerde AED's. Een dekkend 24/7 netwerk in stand houden blijft een continu proces. Wij doen dit samen met wijkbewoners en/of commerciële of andere partijen die belangeloos willen meewerken, eventueel met incidentele praktische ondersteuning van leden van het platform.

Wij ondersteunen initiatieven die leiden tot verbetering van het AED netwerk en/of het uitbreiden van het aantal burgerhulpverleners. Indien gewenst beheert onze stichting ingezamelde gelden voor het onderhoud van een buurt- AED en voor het volgen van reanimatiecursussen. In dat geval wordt jaarlijks een overzicht verstrekt van onderhouds-  en/of cursuskosten, de kostprijs van gebruikte materialen, de stand van de reserve en de verwachte materiaalkosten voor het komende jaar. 

Wij bieden reanimatiecursussen aan tegen een zodanige prijs dat iedereen in Almelo als burgerhulpverlener kan meedoen. Cursisten die bij ons staan ingeschreven worden ieder jaar uitgenodigd voor een herhalingscursus i.v.m. de noodzakelijke continuiteit. Wij beschikken over eigen oefenmateriaal, voornamelijk aangeschaft met incidentele giften van organisaties en particulieren die ons werk al jarenlang ondersteunen.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor het uitvoeren van bestuurstaken. Voor onderhoudswerk geldt alleen een  KM-vergoeding op declaratiebasis. Dit geldt eveneens voor de instructeur wanneer een groepsles op een externe locatie gegeven wordt. Een instructeur ontvangt een vergoeding per cursusavond.