Sponsoren

Dankzij sponsoring, subsidies van de gemeente Almelo en een bijdrage van het Nederlandse Rode Kruis afd. Almelo kon in de afgelopen 5 jaar het 24/7 AED netwerk in Almelo gerealiseerd worden. Het openbaar onderwijs, enkele sportverenigingen, particuliere ondernemingen en een winkeliersvereniging droegen hun steentje bij door de aanwezige AED aan de buitenzijde van het gebouw te plaatsen. De daarvoor benodigde buitenkasten werden dan betaald uit de ontvangen sponsorgelden en subsidies. 
 

In toekomst zal nog veel geld nodig zijn om het bestaande netwerken operationeel te houden. Eenmaal per 2 jaar moeten elektroden, eenmaal per 4 jaar moet de accu van de AED vervangen worden. En op termijn zullen AED's vervangen moeten worden en/of reparaties aan buitenkasten nodig zijn. 

Bijdragen zijn welkom op rekening NL40RABO01544.06.651 ten name van Stichting AED Hulpverlening Almelo. Voor bedragen vanaf € 50,- wordt uw (bedrijfs)naam gedurende voor een volledig kalenderjaar op onze website geplaatst. Voor giften vanaf € 250,- plaatsen wij uw naam en eventueel bedrijfslogo voor een bepaalde tijd op onze website als “SPONSOR” of “HOOFDSPONSOR” Daarnaast vermelden wij uw naam ook op andere reclame uitingen van onze stichting, bijvoorbeeld tijdens demonstraties en cursussen.