AED Reanimatie cursussen starten weer vanaf 4 oktober a.s.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij begin oktober weer met de reanimatiecursussen starten. In verband met COVID-19 moeten wij wel veiligheidsregels in acht nemen, waarvoor wij de medewerking van de cursisten vragen. Tijdens de training wordt ook de mond op mondbeademing weer geoefend. Om dat voor de deelnemers veilig te laten te verlopen zal er extra assistentie aanwezig zijn voor het ontsmetten van de oefenpoppen. 

Inmiddels heeft ons bestuurslid Siebe de Vos zijn functie als instructeur neergelegd. Gelukkig blijft Siebe als bestuurslid nog wel betrokken bij onze stichting, waarvan hij zelf een van de oprichters is. Siebe zal worden vervangen door reanimatie-instructeur Klaas Wester.