ANBI

Stichting AED- Hulpverlening Almelo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen wanneer het doel is aangemerkt als ANBI. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat ons doel en onze werkzaamheden een "algemeen belang" dienen. Donaties zijn dus aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl