Activiteiten 2019

Per 31 december 2019 heeft de stichting 8 AED's en 7 buitenkasten in eigendom die allemaal in het 24/7 netwerk geplaatst zijn.Voor 13 partijen, allemaal AED eigenaar van een of mee 24/7 AED's, verzorgen onze vrijwilligers het onderhoud op basis van de kostprijs van de materialen.

Er vond in 2019 geen uitbreiding van het AED netwerk plaats omdat dit gezien de dekking en spreiding niet echt nodig was.Er is een nieuwe woonwijk in aanbouw waarvoor wij komend jaar wel uitbreiding nodig vinden om ook die wijkbewoners een snelle reanimatie hulpverlening te kunnen bieden.  

Wij zijn gestart met de vervanging van 10 verouderde AED's die sinds 2009 / 2010 in gebruik zijn. Dankzij in voorgaande jaren ontvangen giften waren wij in staat om eind 2019 voor dat doel zeven apparaten tegelijk in te kopen voor een aantrekkelijke prijs.

Daarnaast vonden ongeveer 25 onderhoudsacties aan AED's plaats zoals het vervangen van elektroden en batterijen of tussentijdse controle. Aan buitenkasten waren 5 reparaties nodig. Alle 24/7 AED's waarvoor onze stichting verantwoordelijk is worden voor het begin van de winter gecontroleerd en getest.

In 2019 verzorgde de stichting 15 cursussen t.w. 1 basis- en 14  herhalingscursussen. Tijdens de les gegeven wij ook voorlichting over het het functioneren als burgerhulpverlener en wij stimuleren mensen zich aan te melden bij HartslagNU. Er wordt ook geoefend met het openen, uitnemen en sluiten van een buitenkast.  

Door ruimtegebrek bij onze partner het Rode Kruis Almelo hebben wij in het najaar nieuwe cursusruimte gezocht. Bij Sport Vereniging   DRC-2012 werd een ruimte gevonden, die door een kleine verbouwing geschikt gemaakt is.  Hiervoor werd door onze stichting een eenmalige investering gedaan ad  E. 620,- op basis van een gebruiksovereenkomst voor 5 jaar "om niet".

Banksaldi 31-12-2019
Rek. Courant      666,-
Spaarrekening 25.006,-
Totaal  25.672,-

Toelichting reserves: depot's derden 5874; Res. kasten en o.h. 4000; Idem projecten 2500; idem vervanging AED 7500; algemeen 5798.