Financiële verantwoording 2018

Toelichting bij de tabel:

Het positieve saldo komt te gunste van de Algemene Reserve. 

De eerste AED's dateren van 2009. Deze zijn d.m.v. sponsorgeld en wijkwaardebonnen aangeschaft en zijn eigendom van de stichting. Deze zullen waar noodzakelijk worden vervangen t.l.v. de reserve. 

INKOMSTEN UITGAVEN
Basiscursussen 490 Kosten cursussen 1518
Herhalingscursussen 1838 Website / software  398
Rente 5 Bankkosten  134
Verkoop Materialen 2849 Inkoop materialen  3460
Verhuur AED 300 Overige kosten  590
Giften en donaties 1942 Positief saldo 2018 1324
                
       
Totaal 7424 Totaal 7424