Samenwerking met Rode Kruis afdeling Almelo formeel vastgelegd

Rode Kruis Almelo en St. AED Hulpverlening Almelo werken al sinds 2013 samen ten behoeve van het 24/7 AED netwerk. In eerste instantie met financiele ondersteuning om AED's en buitenkasten aan te schaffen. Daarmee werd een flinke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het  24/7 AED netwerk in Almelo.

Bovendien stelt men gratis ruimte beschikbaar voor de reanimatiecursussen van St. AED. Deze betrokkenheid bestaat sinds de oprichting van het  "AED Platform Almelo"  in maart 2013. Daarbij hebben 7 lokale partijen afgesproken zorg te dragen voor het 24/7 AED netwerk Almelo. 

De afspraken met het Rode Kruis bieden vooral ondersteuning om het netwerk van burgerhulpverleners in stand te houden. Een groot deel van de reanimatiecursussen van de stichting worden gegeven op de locatie van het Rode Kruis aan de Hofkampstraat 102 te Almelo. .